PROFILINK

Какво е PROFILINK?

PROFILINK е водещият български производител на PVC профили за прозорци, врати, облицовки и специализирани изделия. Разполага с производствена база с площ от 120 000 m². Успешно реализира продукцията си в Украйна, Румъния, Молдова, Сърбия и други европейски страни. От 2014г. Профилинк става член на RAL Германия – Асоциация за качество на PVC профили за прозорци. PVC профилните системи на ПРОФИЛИНК са сертифицирани от Институт IFT ROSENHEIM – Germany /най-престижният научно-изследователски център за прозорци и врати в света/.

Profilink Classic 60


“PROFILINK Classic” е 4-камерна система с дълбочина на профила 60мм за производство на висококачествени PVC прозорци. Таза система се отличава с оптималната комбинация между качество и цена, което позволява икономично решение за енергоспестяване с отлични показатели. Изключителният коефициент на топлопреминаване позволява достигането на европейските стандартите за енергоспестяване.
Шумозащитата достига до отлична тестовата стойност с нормален стълопакет, а със специални стъкла се достигат значително по-високи стойности.
Дебелина на стъклопакета до 30мм прави възможно поставянето на най-модерните топло и шумозащитни стъкла.
Резултатите от тестовете за пригодност по отношение на въздухопропускливост и плътност при проливен дъжд отговарят на най-високите изисквания.
Висококачествени и издържливи, продуктите PROFILINK се открояват с дълготраен период на експлоатация.

Конструктивна ширина – 60мм;
Брой камери – 4;
Стъклопакет – двоен 24мм, троен 30мм;
Топлопроводимост 1.4 W/m²K;

 

 

 

 

 

 

 

Profilink Premium 70


“PROFILINK Premium” е 5-камерна система с дълбочина на профила 70мм за производство на висококачествени PVC прозорци. Тази система се откроява със своя красив дизайн.
Изключителният коефициент на топлопреминаване позволява достигането на европейските стандартите за енергоспестяване.
Шумозащитата достига до отлична тестовата стойност с нормален стълопакет, а със специални стъкла се достигат значително по-високи стойности.
Дебелина на стъклопакета до 36мм прави възможно поставянето на най-модерните топло и шумозащитни стъкла.
Резултатите от тестовете за пригодност по отношение на въздухопропускливост и плътност при проливен дъжд  отговарят на най-високите изисквания.
Монтираните в профилната система и завити в армировката обкови предлагат висока степен на базисна противовзломност. Без проблем се достигат и степените на противовзломност от клас WK1, WK2 и WK3.
Висококачествени и издържливи, продуктите PROFILINK се открояват с дълготраен период на експлоатация.

Конструктивна ширина – 70мм;
Брой камери – 5;
Стъклопакет – двоен 24мм; троен 30-36мм;
Топлопроводимост 1.3 W/m²K;

Конструктивна ширина – 70мм;
Брой камери – 5;
Стъклопакет – двоен 24мм; троен 30-36мм;
Топлопроводимост 1.2 W/m²K;